สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

image
เช่า
฿22,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿15,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿40,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 38.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿19,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿28,000
area พื้นที่ : 49.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿29,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 18
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿45,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 18
area พื้นที่ : 72.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 9
image
เช่า
฿48,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 18
area พื้นที่ : 74.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿22,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿65,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿20,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 19
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 14
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿50,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 10
area พื้นที่ : 47.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 45
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 17
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 18
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 17
area พื้นที่ : 77.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
ขาย
฿4,500,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 23
area พื้นที่ : 45.87 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿22,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 20
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿20,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 15
area พื้นที่ : 37.39 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿32,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 9
area พื้นที่ : 72.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿60,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 11
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿32,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 11
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿32,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 11
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21
image
เช่า
฿55,000
area พื้นที่ : 115.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 21
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿40,000
area พื้นที่ : 57.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿120,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 9
area พื้นที่ : 82.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿36,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿39,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 37
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿78,000
area พื้นที่ : 96.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21
image
เช่า
฿29,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
ขาย
฿7,600,000
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿48,000
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 6
image
เช่า
฿45,000
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 13
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 9
area พื้นที่ : 30.34 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿45,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 13
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26