วิทยุ ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ร่วมฤดี สารสิน ราชดำริ ลุมพินี

image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿75,000
area พื้นที่ : 150.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 30
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿50,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 43.85 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 38
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿75,000
area พื้นที่ : 150.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 21-50
image
เช่า
฿92,500
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 5
area พื้นที่ : 118.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 8
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿25,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 26
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
image
เช่า
฿28,000
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿75,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 13
area พื้นที่ : 150.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 30
image
เช่า
฿50,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 17
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿18,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 28
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿125,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 11
area พื้นที่ : 66.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿43,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿55,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 15
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿24,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 24
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 28
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
image
เช่า
฿25,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 21
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿23,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 20
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿19,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 17
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿18,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 18
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 21
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 19
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 40
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿22,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 19
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿50,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 16
area พื้นที่ : 46.66 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿25,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 25
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 23
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿42,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 20
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿50,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 21
area พื้นที่ : 46.66 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 29
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 30