วิทยุ ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ร่วมฤดี สารสิน ราชดำริ ลุมพินี

image
เช่า
฿75,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 44
area พื้นที่ : 150.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 30
image
เช่า
฿27,500
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿190,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 3
area พื้นที่ : 85.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 14
image
เช่า
฿14,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 0
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿200,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 3
area พื้นที่ : 85.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 23
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿65,000
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 49
image
เช่า
฿43,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 18
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿75,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 1
area พื้นที่ : 57.89 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿62,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 17
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿65,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 18
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 49
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 24.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿27,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿140,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 20
area พื้นที่ : 131.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 12
image
เช่า
฿135,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 22
area พื้นที่ : 67.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 19
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿47,000
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿45,000
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿27,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 30
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿27,500
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 24
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿47,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 23
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 40
image
เช่า
฿120,000
area พื้นที่ : 192.25 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 7
image
เช่า
฿150,000
area พื้นที่ : 265.83 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 7
image
เช่า
฿115,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 27
area พื้นที่ : 145.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 27
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿66,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 26
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿36,900
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 23
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿90,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 24
area พื้นที่ : 74.01 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 25
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 24
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿36,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿95,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 22
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 21