ราชเทวี พญาไท รางน้ำ ประตูน้ำ ราชปรารภ

image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿47,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿53,000
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿29,000
area พื้นที่ : 64.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿60,000
area พื้นที่ : 66.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 23
image
เช่า
฿31,000
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿32,000
area พื้นที่ : 64.71 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 3
image
เช่า
฿32,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿42,000
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿25,500
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿90,000
area พื้นที่ : 100.50 ตร.ม.
room 3
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿42,000
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
image
ขาย
฿3,690,000
area พื้นที่ : 26.79 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿27,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿38,000
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 17
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 50.52 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12